Hjemmehørende arter

2021-07-06 0 Af Fru Holst

Vi er mange, der har været forvirret over, hvad definitionen på en vild have er? Hvad skal der til for at fremme biodiversiteten? For at kommen svaret på spørgsmålet nærmere, søgte jeg i gamle registreringer fra Furesø kommune, hvor haven ligger.

I skemaet nedenfor finder I data fra Storebjerg / Lillebjerg sammenholdt med data fra min egen have, og nederst de arter der er i haven, men ikke fundet på Storebjerg / Lillebjerg. Det tar tid at færdigegøre, men jeg nyder processen med at udfylde skemaet, og jeg bliver klogere hver dag. Der er link til Naturbasen til nærmere beskrivelse af de individuelle planter og insekter, og linket til det oprindelige dokument, hvor registreringerne er hentet: Storebjerg besøgt 4.8.1994 af FrbAmt (VD). Planterne observeret i 1994 af Frb Amt vokser på selve Storebjerg. Planterne obs af DN-gruppen fra 2000 til 2004 vokser på Lillebjerg (90 arter).

Storebjerg / LillebjergHjemmehørendeTilhørende insekterSkovhaveholst.dk
Planteregister
Ager-Gåseurt: konstateret ved besøget år 2004. 2006
Ager-Padderok: ved besøget 2004. 2006. 2007X
Agersennep: konstateret ved besøget år 2000
Ager-Snerle 2006
Ager-Stedmoderblomst: år 2000 , 2003, 2004,2006, 2007
Ahorn: år 2004, 2006, 2007
Alm. Eg (Stilk-eg): år 1994, 2000 og 2003, 2004, 2006, 2007JaBlåhale
Alm. Gyldenris: år 2000, 2004, 2006, 2007
Alm. Hundegræs: år 1994, 2004, 2006JaRandøjer (flere arter), Bredpander (flere arter)
Alm. Hvene: år 1994, 2004, 2006, 2007JaRandøjer (flere arter), Bredpander (flere arter)
Alm. Hønsetarm: år 2004, 2006X
Alm. Kongepen: år 2003, 2004, 2006, 2007
Alm. Pimpinelle: år 1994
Alm. Rajgræs: År 1994: år 1994, 2004, 2007JaRandøjer (flere arter), Bredpander (flere arter)
Alm. Røllike; år 1994 og 2003, 2004, 2006, 2007JaX
Alm. Syre: år 1994 og 2003, 2004, 2006, 2007JaIldfugl (flere arter)
Bakke-Forglemmigej: år 2000, 2004, 2006
Bakke-Knavel: 2004, 2006
Bitter Bakkestjerne: år 2000 og 2003, 2004, 2006, 2007
Blød Storkenæb: 2004. 2007JaRødplettet blåfulg
Blåhat: år 1994, år 2000 og 2003, 2007JaBlåhat-langhornsmøl, Blåhatjordbiens larver, Blårhathvepsebiens larver, Blåhatbuk, Blåhatpragtbille, Blåhathalvmøl, Blåhatvikler, Blåhatblomstertæge.X
Blå-Klokke, Liden: år 1994 og 2000, 2006
Blåmunke: år 2000, 2004, 2006, 2007
Bugtet Kløver: år 2003, 2004, 2006
Bølget Bunke: 2004, 2006, 2007
Canadisk Bakkestjerne: år 2000, 2004, 2006
Draphavre: 2004, 2006, 2007
Dunbirk: 2004, 2006
Døvnælde: år 2003
Eng-Gedeskæg: år 1994, 2000, 2003, 2006
Eng-Rapgræs: 2004
Enårig Knavel: år 2003, 2006
Femhannet Pil: 2004
Femhannet Hønsetarm: 2004, 2006
Fløjlsgræs: år 2003, 2004, 2006, 2007JaRandøjer (flere arter), Bredpander (flere arter)
Foder-Lucerne: 1994, 2004Almindelig blåfulg, høsommerfulgX
Fåresvingel: 2006, 2007
Glat Vejbred: år 2000 og 2003, 2006X
Glat Ærenpris: år 2000, 2007
Græsbladet Fladstjerne: år 2000 og 2003, 2006, 2007
Grøn Høgeskæg: 2004, 2006?, 2007
Gråbynke: år 2003, 2004. 2006, 2007
Gulaks, Vellugtende : år 2003, 2004, 2006, 2007
Gul Kløver: år 2003, 2004, 2007
Gul Snerre: år 1994 og 2000, 2004, 2006, 2007
Gyvel: år 1994Nej
Harekløver: år 1994, 2000, 2003, 2004, 2007
Hassel: 2006
Hedelyng: år 2000, 2003, 2004, 2006, 2007
Hejrenæb: år 2000, 2003, 2004, 2006, 2007Rødplettet blåfulg
Hindbær: år 2003, 2006
Humle-Sneglebælg: 2006, 2007
Hundeviol: 2004, 2006
Hvid kløver: år 2003, 2004, 2007
Hvidmelet Gåsefod: 2006X
Hvid Okseøje: år 2003
Hyrdetaske: 2004
Høstborst: år 2000, 2004,2006
Håret Høgeurt: år 2003, 2004, 2006, 2007
Knold-Rottehale: 2006, 2007
Kornblomst: år 2000, 2003, 2006, 2007
Krat-Fladbælg: år 2003, 2004, 2006, 2007
Krumhals: 2006, 2007
Lancetbladet Vejbred: år 2003, 2004, 2006, 2007JaOkkergul pletvingeX
Lugtløs Kamille: 2006, 2007
Læge-Oksetunge: år , 2007Siden middelalderen
Løgkarse: 2004, 2006JaAurora, grønåret kålsommerfulgX
Mark-Arve: 2004, 2006
Mark-Forglemmigej: 2006, 2007
Mark-Frytle: år 2003, 2004, 2007
Markkrageklo: år 2000. 2006
Markbynke: år 1994, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007
Mark-Ærenpris: 2004
Musevikke: år 2003, 2006, 2007JaIsblåfugl
Mælkebøtte: 2006, 2007JaX
Prikbladet Periokon 2000, 2003, 2004, 2006, 2007JaX
Rank Evighedsblomst: år 2000, 2004, 2006
Rundbælg: år 2003, 2004, 2006, 2007
Rævehale, alm.: 2006, 2007
Rødknæ: år 2000, 2004, 2006, 2007JaLille Ildfugl (flere arter)
Rød Svingel: 2004, 2006
Rød Tandbæger: 2006
Sandvikke: år 2000, 2003, 2004, 2006, 2007
Sct. Hansurt: år 1994JaX
Slåen: år 1994, 2006JaGuldhale
Smalbladet Vikke: år 2000, 2003, 2004, 2007
Småkronet Gedeskæg: 2004, 2006
Snerle-Pileurt: 2006
Storblomstret Hønsetarm: 2004, 2006
Stor Knopurt: år 1994, 2004
Sølvpotentil: 2004
Tidlig Dværgbunke: 2003 (per hartvig), 2006
Tjære-Nellike: år 2003, 2004, 2007
Tjørn spec: år 1994, 2000, 2003, 2004JaSortåret hvidvingeX
Tofrøet Vikke: år 2003, 2004, 2006
Torskemund, Alm. : år 2000, 2006, 2007Ja
Tveskægget Ærenpris: år 2003, 2004, 2006, 2007
Vårgæslingeblomst: 2004
Valmue (Kølle-Valmue): 2003, 2006, 2007Ja
Vejpileurt: år 2000
Vild Kørvel: år 2003, 2007
Vild Løg: år 2003, 2006
Vorte-Birk: 2006
Vindaks: 2006
Vårvikke: 2004
Æble, alm.: 2004, 2006
  
  
  
Andre planter i parcelhushaverneHjemmehørende Tilhørende insekter Skovhaveholst.dk
Planteregister
Almindelig løvefodJaX
AnemoneJaX
Vellugtende kamilleNej
Lugtløs kamille JaX
Rød arveJaX
Dunet steffenurtJaSteffensurttægerX
DigitalisJaX
KornvalmueJa
GærdevalmueSommerhus
Køllevalmue
OpiumsvalmueNejX
RamsløgJaX
SkovløgJaX og i sommerhus
MartsviolJaPerlemorssommerfugleX
KatostJaX
SkovjordbærJaX
FuglekirsebærJaX og i sommerhus
AspargesJaX
StrandkålJaX
Hulkravet kodriverJaX og i sommerhus
VandmynteJaX
SkovmærkeJaX
SkovsyreJaX
VorterodJaX
SolbærX
Have-RibsX
SkvalderkålSiden middelalderen 
TusindfrydJaX
RejnfanJaX og i sommerhus
Have-TimianX
MatremX
Filtbladet KongelysJaFiltbladet kongelys-hætteugleX og i sommerhus
Uldbladet Kongelys
Stinkende storkenæbJaX
Blodrød storkenæbJaRødplettet blåfuglX og i sommerhus
Pengebladet FredløsForvildet haveplanteX
Haremad JaX
Due-SkabioseJaKan bruges af BlåhatjordbienX
StikkelsbærNejX og i sommerhus
Knopurt JaKan bruges af BlåhatjordbienX
Stor Knopurt JaSommerhus
Eng-Brandbæger JaEn vigtig foderplante for omkring 200 arter af insekterSommerhus
Vand-Brandbæger
HarekløverJaSommerhus
KællingetandLarverne fra Køllesværmere, fx: Grøn Køllesværmer, Femplettet Køllesværmer, Seksplettet Køllesværmer, og Blåfugle, fx: Almindelig Blåfugl, X
TørstJaCitronsommerfulgX
Småbladet lind “Greenspire”NejX
Ægte kaprifoliumNejHvid admiralX
Knoldet brunrodJaX
FebernellikerodJaX