Permakulturprojekt i skolehave

Permakulturprojekt i skolehave

2023-07-10 2 Af Fru Holst

I forbindelse med erhvervelse af et Permakultur Design Certifikat (PDC), var vi tre om nedenstående projekt, som vi vil kopiere til andre skolehaver.

Vi har alle tre et stort ønske om at udbrede viden om flerårige planters muligheder for at optage drivhusgassen kuldioxid og lagre den i jorden (regenerering af jordens biodiversitet). Vi bruger flerårige planter for at undgå at grave i jorden hvert år.

Vi vil være dovne og bruge de flerårige planter i vores mad.

Skolehaven er beliggende ved Fuglebakken station

Vi ønsker at formidle, hvor let det er at benytte flerårige planter, og hvor dejligt de smager i maden.

Som bonus får vi altid friske planter fra tidligt forår til frosten kommer. Slut med slatne grønsager i køleskabet.

Indbydende skål med flerårige planter: Skovsalat serveret hos Mira og Exben på Skovvirke. I skålen ser I: Gule og mørkerøde dagliljer, Stokroseblomst (Malva – katost), Skt Hansurteblade, Slangeurteblade, Fennikelblade. Der er selvfølgelig også nødder i salaten (valnødder)

Formidling

Formidling i haven er essentielt, og derfor starter projektet med at invitere til høstfest med høst af flerårige grøntsager til skovsalat. I starten skal der nok suppleres med enårige, det tar’ desværre tid at lægge havens principper om.

2 styk skovsalatbede

Spiselige planter i to bede i skolehaven. Bedene ligger i delvis skygge mod syd, fordi der står høje træer i hegnet til den næste skolehave.

 • Bed 1 – areal med mest lys
  • Fjeldsyre i kanten
  • Smalbladet klokker på toppen
  • Skovjordbær som bunddække – Røde og hvide
 • Bed 1 – areal med både lys og skygge
  • Sankt Hans urter i kanterne
  • Katost på toppen – Moskus eller almindelig
  • Flerårige løg på toppen – Gigant og Barbington
  • Sødskærm i begge kanter og på toppen som afgrænsning til skyggeområde – Glatbladet
  • Skovjordbær som bunddække – Røde og hvide
 • Bed 1 – areal med mest skygge
  • Hosta
 • Bed 2 – areal med mest lys
  • Havesyre Rumex Rugosa “De Belleville” i kanten
  • Smalbladet klokker på toppen
  • Slangeurt som bunddække – Den lyserøde 40 cm
 • Bed 2 – areal med både lys og skygge
  • Sankt Hans urter i kanterne
  • Bronze Fennikel
  • Skovløg – vilde
  • Mynte – fx Æblemynte
  • Slangeurt som bunddække – Den lyserøde 40 cm
 • Bed 2 – areal med mest skygge
  • Flerårig grønkål – Daubenton
  • Hosta

Når bedene anlægges anbefales det at starte med bunddækket, således jorden hurtigt kan dækkes/beskyttes, så biodiversiteten tiltrækkes og der holdes på og opbygges mere kulstof i jorden.

Zone- og sektor-analyse

Zone- og sektor-analyse, hvor de to skovsalatbede ses i bunden af kortet mod syd

Projekter i forslag til yderligere fornøjelse for brugere af haven

Timebank der kan anvendes ved høstfesten. Har man været med til at etablere nye bede og øvrige projekter, kan ydelserne veksles til mad ved høstfesten. Konceptet kan videreudvikles efterhånden som haven får lov at yde mere.

Skudgrøntsager i bed ved det blå skur. Skudgrøntsager egner sig til stegning på pande eller grill.

Nordlig frugtlund indeholder mange dejlige frugttræer og buske, men mangler et bunddække af krydderurter til at sikre en sund frugthøst. Græs skal helt væk fra området. Træer og buske skal beskæres for døde og gamle trætte grene. Der skal tilføjes kvælstoffixerende planter og akkumulatorplanter i bunddækket.

Vandopsamling fra tagene på skur, drivhus og halvtag. Vandet føres i en rende på jorden ned mod søen, således den får sværere ved at løbe tør. Søen kan evt. udvides og der kan tilføres spiselige vandplanter.

Skolehaverne dyrkes regenerativt således forårspløjning undgås. Alternativt omlægges dele af skolehaverne til flerårige grøntsager.

Komposttoilet etableres til glæde for brugere af haven. Urin skal indgå i havens kvælstofbalance. Øvrigt affald skal køres væk i overensstemmelse med gældende regler.

Underbeplantning under den øvrige del af havens frugttræer. Græs bibeholdes kun på havens stier og fællesområdet. Resten af området udnyttes med flerårige planter. Især skal der fokus på kvælstoffixerende planter.