Spiselig skovhave

Er en have bestående af spiselige permakulturplanter i mindst 4 lag:

 • Træer
 • Slyngplanter
 • Buske
 • Bunddække
  • Stauder
  • Selvsående etårs nytteplanter

Permakulturplanter og ikke mindst skovhaver har den store fordel at de er klimavenlige fordi de opsamler og binder CO2.

Det kan lade sig gøre at skabe økosystemer der er i balance og fungerer med minimal indgriben = minimal vedligeholdelse.

Målet er at bruge principperne, ha’ det sjovt og nyde processen så længe det varer.

Hver plante må gerne have flere funktioner i haven, f.eks.:

 • Give afgrøde til mennesker og dyr
 • Akkumulere næringsstoffer
 • Fiksere kvælstof
 • Give nektar til insekter
 • Give brændstof til opvarmning

Under planlægningen af et område bør der tages højde for de enkelte planters udbredelse både over jorden og under jorden. Principperne illustreres på bedste vis på forsiden af det meget inspirerende  værk om spiselige skovhaver:

Andet bind af den ultimative bog om spiselige skovhaver. Bemærk hvorledes planternes udbredelse både over og under jorden er tænkt ind i designet.

Forvandlingen omkring blommetræet

I haven fandtes kun græs rundt om træer og frugtbuske.

Et blommetræ og frugtbuske der lider i det høje græs. En utæmmet hæk danner væg i carporten. Juni 2012.

Alt for meget græs til ingen verdens nytte, og masser af hæk i haven. Græsset og hækken skal væk, og der skal etableres et lag stauder under træet og imellem frugtbuskene.

Fjernelse af græs i blommetræsbedet

Fjernelse af hækken og fornyelse af volden ind mod haven lod vi professionelle om at ordne.

Græsset klarede vi selv.

Græsset kan fjernes på den besværlige måde ved at grave tørven ned i 2 spadestiks dybde, og det er ikke en metode der kan anbefales.

Græsset kan også ”fjernes” på den lette og nænsomme måde:

 • Benyt papkasser / papplader nederst mod græsset, husk at fjerne plast og metal så alt kan kompostere
 • Pap svarende til stykket der skal dækkes + overlap, evt. dobbelt mængde hvis det er tyndt pap
 • Udblød pappet i vand, det er længe om at suge
 • Læg det våde pap på græsset med overlap så græsset ikke finder op igen
 • Dæk med en ca. 7 – 10 cm blanding af jord, delvist omsat kompost og evt. hestemøg
 • Rundt om træerne tæt på stammen skal der i en diameter på 1 meter ikke lægges pap eller gødning. Fjern evt. græstørv forsigtigt og erstat med ren jord i samme højde. Alt dette for at beskytte træet mod afsvidning og sikre at rødderne stadig kan ånde

Det er en meget nem metode til at ”fjerne” græs, meget få planter er i stand til at trænge igennem dæklaget og de kan nemt fjernes når de dukker op. Jeg kan varmt anbefale metoden. Se også Nøglehulsbedet

Det første stykke græs omkring blommetræet er væk ved tildækning med pap, jord, kompost og hestemøg. Jan 2014.

Hækken er væk. Græsset erstattet med skovjordbær omkring solbærbuskene. Jan 2014.

Stier i blommetræsbedet

Det viste sig hurtigt at der manglede trædestier inde under træet. I et fint og praktisk mønster blev jorden ned til pappet skubbet væk og der blev lagt træflis i mønsteret.

At benytte træflis på trædestier har flere fordele. Træflisen indgår i haven som en komponent der tilfører næring, holder på fugten i jorden, er vandgennemtrængelig, er behageligt at gå på og det er tydeligt hvordan svampe af mange forskellige arter og former etablerer sig i flisen. Svampenes hyfer skulle være med til at transportere næringsstoffer rundt i haven. Eneste bagdel er at et nyt lag skal lægges på med 3 – 4 års mellemrum, men det hører vist til et minimum af vedligeholdelse.

Trædestier i træflis i blommetræsbedet. Dec 2016.

Planter i blommetræsbedet

Solbærbuske med skovjordbær placeret i nå højde langs indgangsvejen til huset således der kan spises på vejen ind.

Omkring blommetræet mod nord står forskellige mynteplanter og mod syd står en blanding af spiselige stauder og vilde hjemmehørende planter. Den gamle skovbund får lov at vise hvad den gemmer i sin frøbank her.

Spredt i hele blommetræsbedet stod lucerneplanter som nærings-, kvælstof- og nektarkilde, men de er forsvundet med tiden.

Konklusion

Udbyttet i blommetræsbedet har været bedre og bedre år for år, dog har jeg en evig kamp med sneglene. Følg med på siden om Biodiversitet

Følg udviklingen under indlæg i Menuen i toppen af siden.  Fx om brugen af Forskellige bed typer